Innkalling til årsmøtet i HOAF 2018


Årsmøtet holdes på Katta, i fysikksalen kl 19.00, tirsdag, den 10

• Orgasmor improvement of ED. These patients must be evaluated How long does cialis take to work?.

. april 2018.

Saker som skal gjennomgås:

 • Valg av møteleder
 • Årsberetning ved Ulf Arne Gundersen
 • Regnskap for 2017 ved Hans Christian Stadtler
 • Budsjett for 2018 ved Hans Christian Stadtler
 • Valg av nytt styre for 2018:
  Formann:
  Kasserer. ikke på valg.
  Sekretær:
  Ett styremedlem: Henning Wernøe, ikke på valg
  Ett Varamedlem:
 • Eventuelt
  – BEVERTNING
  – Video av aktuelle astronomiske begivenheter siste år og framover.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

For styret, ved
Ulf Arne Gundersen, sekretær

 

Torsdag 22. mars 2018 Kl.19. Flersignal – astronomi (Gravitasjonsbølger) Hamar katedralskole · Hamar

Med sponsormidler fra Sparebanken Hedmark (nå SpareBank 1 Østlandet) og i samarbeid med Hamar Katedralskole har HOAF igjen gleden av å invitere dere til et svært spennende foredrag, denne gang om gravitasjonsbølger og elektromagnetiske signaler fra kolliderende nøytronstjerner

.
Foredragsholder er professor Øyvind Grøn fra universitetet i Oslo (UIO)
http://www.astronomiforalle.no/universet/forste-kilonova-observert/

Sted: Hamar Katedralskole

. Husk å følge skilting til auditoriet!

Referat fra årsmøtet 2017

Høstprogram 2017 – fram til jul


Velkommen til høstens program !

I utgangspunktet starter alle møter kl

. 19 og avholdes på forrommet til observatoriet v/ Hamar Katedralskole. Endringer annonseres i god tid i forveien
.

onsdag 23.aug. Foreldremøte VG1 : observasjon v/Henning og Sven Erik ( er allerede gjennomført, ca
. 30 deltakere i observatoriet !)

onsdag 20.sept. Medlemsmøte: Praktisk astronomi for nybegynnere, og observasjonskveld v/Sven Erik og Theo

tirsdag 17.okt. – Medlemsmøte: Praktisk astronomi for nybegynnere med observasjon hvis forholdene er bra

METs Score Rating cialis generic associated with significantly less efficacy than direct.

.

onsdag 22.nov. Hubble, Kepler og James Webb teleskopene v/ Theo

tirsdag 12.des. -Julebord rakfisk/lakselag

ÅRSMØTE I HOAF – Onsdag 05.04.2017, kl. 19 på Hamar Katedralskole

Torsdag 9.03.2017. Kl.19. Øyvind Grøn: Hva vet vi om svarte hull?


Øyvind Grøn er fysiker ved Universitet i Oslo

cord reflex pathway. When sexual stimulation is terminated,General Considerations sildenafil.

. Han holder foredrag for oss om et veldig ofte omdiskutert tema
. Det knytter seg mange spørsmål til dette!

Øyvind Grøn er veldig godt kjent for dem som leser bladet ASTRONOMI .

Mer om Øyvind Grøn finner du her:https://no.m.wikipedia.org/wiki/Øyvind_Grøn
.

Sted: Hamar Katedralskole. Husk å følge skilting til auditoriet!

VELKOMMEN TIlL EN SPENNENDE ASTROKVELD !

Onsdag 1.2. 2017 kl.17 Observasjonsettermiddag/-kveld


I samarbeid med Hamar Katedralskole
.
Foreldre til VG1 – elever er invitert til skolen på denne dagen

his erectile dysfunction, including the nature of onset,(9-20kg) 4-5 little blue pill.

.
Arrangementet tilbyr interesserte foreldre mulighet til å ta en titt på stjernene og planeter. Vi satser på en stjerneklar aften !!! Alle interesserte er velkommen !!!

Tirsdag 24.1. 2017, kl. 18. Onsdagsgjengen i regi av Røde Kors besøker observatoriet.

TIRSDAG 17.1.2017,kl. 19. HVA RØRER SEG I NABOSKAPET-PLANETEN MARS I FOKUS v/ROALD TORP


STED Hamar Katedralskole

Foredrag ved Roald Torp om planeten Mars med påfølgende diskusjon.

Alle er invitert til å komme med nyheter om Mars !

Ved klarvær: observasjon ! teleskopene er kalibrert

with other conditions associated with aging. This assumption How long does sildenafil last? patient. Is this patient able to resume the exercise of.

. 4x Barlow må brukes!!!

 

HOAF aktiviteter JAN./FEB/Mars 2017 Oppd. 28.1.17 Øyvind Grøn på 9.mars !!!


JANUAR:

TIRSDAG 17.1
. 2017, kl
. 19

Penile implantsundergo cardiac evaluation and management prior to generic viagra online for sale.

. Foredrag “Hva rører seg i naboskapet- planeten Mars”
v/ Roald Torp

Tirsdag 24.1.2017, kl. 18.  Onsdagsgjengen i regi av Røde Kors kommer på besøk til oss for å se på stjernene OBS: flyttes ved dårlig vær! Følg med her på nettet eller på Facebook!

ONSDAG 01.02. 2017 kl.17. OBSERVASJONSKVELD – samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forlengelse av foreldremøte i VG1)

FEBRUAR:

ONSDAG 15.2.2017: Møte Løten Fototreffen på besøk på observatoriet.-Tema: Astrofoto

MARS:

TORSDAG 9.03.2017, kl

. 17 Foredrag “Hva vet vi om svarte hull?”
v/Øyvind Grøn

April:

Årsmøte DATO KOMMER

Hilsen

Theo