Author Archives: hanscs

Torsdag 22. mars 2018 Kl.19. Flersignal – astronomi (Gravitasjonsbølger) Hamar katedralskole · Hamar

Med sponsormidler fra Sparebanken Hedmark (nå SpareBank 1 Østlandet) og i samarbeid med Hamar Katedralskole har HOAF igjen gleden av å invitere dere til et svært spennende foredrag, denne gang om gravitasjonsbølger og elektromagnetiske signaler fra kolliderende nøytronstjerner

.
Foredragsholder er professor Øyvind Grøn fra universitetet i Oslo (UIO)
http://www.astronomiforalle.no/universet/forste-kilonova-observert/

Sted: Hamar Katedralskole

. Husk å følge skilting til auditoriet!

Kontingent 2016 og Årsmøte

Hei Astronomivenner,

På onsdag 6/4 er det årsmøte for HOAF (kl 19:00, Hamar katedralskole, fysikksalen) og samtidig en god anledning for meg til å minne om kontingenten.
Vi i styret er også lydhøre for forslag til tema og eventuelt utstyr som foreningen kan utdype/skaffe.
mvh
Hans Christian Stadtler
Kasserer HOAF