Monthly Archives: October 2012

Astronomi med prismekikkert

Takk til Theo for et flott innlegg med mange gode tips for bruk og valg av prismekikkert til astronomi.

Her finner du presentasjonen, med blant annet sjekkpunktliste ved valg av prismekikkert.

Medlemsmøte tirsdag 16. oktober kl 19:00

Husk medlemsmøtet i morgen tirsdag 19. oktober kl 19:00 på Hamar katedralskole som vanlig. Tema for møtet er astronomi med prismekikkert.