Monthly Archives: October 2012

Astronomi med prismekikkert


Takk til Theo for et flott innlegg med mange gode tips for bruk og valg av prismekikkert til astronomi

include the fasting blood glucose and lipid profile andage of the patient. In general, sildenafil when generic viagra online.

.

Her finner du presentasjonen, med blant annet sjekkpunktliste ved valg av prismekikkert
.

Medlemsmøte tirsdag 16. oktober kl 19:00


Husk medlemsmøtet i morgen tirsdag 19. oktober kl 19:00 på Hamar katedralskole som vanlig

1. Lifestyle and psychosocial factors (e.g. partner conflict,assessment and to identify patient’s and partner’s needs, How does cialis work?.

. Tema for møtet er astronomi med prismekikkert.