Monthly Archives: November 2012

Jubileumskonferansen NAS 75 år 1. til 3.mars 2013 i Tromsø

I forbindelse med Norsk Astronomisk Selskaps 75-års jubileum holdes det en konferanse 1. – 3. mars 2013 i Tromsø. Mer informasjon om program og foredragsholdere finner du ved å klikke her (NAS-veven).

Rakfisklag 28. november

Alle medlemmer skal ha mottatt epost med invitasjon til rakfisklag den 28. november. Har du ikke det så kan det hende jeg mangler din epostadresse.

For å koordinere innkjøp og sted må vi vite hvor mange som kommer, derfor er det bindende påmelding pr epost (se siden “Kontakt” for epostadresse). Dette er et speiselag der vi deler på utgiftene, men det er selvsagt anledning til å ta med alternativ mat dersom rakfisk ikke faller i smak.

Påmeldingsfristen er søndag 18. november! Nøyaktig tid og sted for rakfisklaget kommer vi tilbake til når vi vet hvor mange som ønsker å delta.

Medlemsmøte torsdag 8. november kl 19:00

Velkommen til nytt medlemsmøte torsdag 8. november kl 19:00 på Hamar katedralskole. Vi skal snakke litt om hvordan vi kan finne avstanden og den kjemiske sammensetningen til forskjellige objekter i verdensrommet. Himmelkalenderen 2013 har ankommet og kan hentes på dette møtet. Vi har tre eksemplarer til overs, så om du av en eller annen grunn ikke fikk bestilt er det nå første mann til mølla…

Vi har også bestilt klarvær til torsdagen, men dette er som vanlig ikke bekreftet fra høyeste hold så ingen garantier kan gis.

Vel møtt!