Monthly Archives: September 2013

Møtekalender for høsten 2013 er klar

På siden “Aktiviteter” finner du vår møtekalender som nå er oppdatert med medlemsmøtene fram til begynnelsen av januar 2014. Første medlemsmøte er tirsdag 1. oktober kl 20:00, temaet er solsystemet og Voyager-sondene.

Vi gleder oss til en ny astronomisesong og håper å se mange av dere på møtene utover høsten!