Monthly Archives: September 2013

Møtekalender for høsten 2013 er klar


På siden “Aktiviteter” finner du vår møtekalender som nå er oppdatert med medlemsmøtene fram til begynnelsen av januar 2014

Low RiskIn the flaccid state, a dominant sympathetic influence cialis online.

. Første medlemsmøte er tirsdag 1. oktober kl 20:00, temaet er solsystemet og Voyager-sondene
.

Vi gleder oss til en ny astronomisesong og håper å se mange av dere på møtene utover høsten!