Monthly Archives: April 2014

Årsmøte 2014

Tirsdag 22. april kl 19:00 på “Ikke bare bar”.

Årsmøtet 2014 – etter påsken

På kalenderen vår har det i lengre tid stått 9. april som dato for årsmøtet, men det har gått enkelte styremedlemmer (meg) hus forbi – så møteinnkalling har ikke blitt sendt ut i tide.

Vi finner ny dato etter påsken og jeg skal sørge for at innkalling blir sendt ut minst en uke i forkant.