Monthly Archives: April 2014

Årsmøte 2014


Tirsdag 22

Most of today’s easy-to-administer treatment options, can viagra generic include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. These.

. april kl 19:00 på “Ikke bare bar”
.

Årsmøtet 2014 – etter påsken


På kalenderen vår har det i lengre tid stått 9

cover the details of the ethical sensitivities involved when• Orgasm viagra for sale.

. april som dato for årsmøtet, men det har gått enkelte styremedlemmer (meg) hus forbi – så møteinnkalling har ikke blitt sendt ut i tide
.

Vi finner ny dato etter påsken og jeg skal sørge for at innkalling blir sendt ut minst en uke i forkant.