Monthly Archives: September 2014

Medlemsmøter høsten 2014


De første medlemsmøtene for høsten er plottet inn på kalenderen (se siden “Aktiviteter”). På første møte den 10. september blir det litt løst og fast, en oppsummering av hva som har skjedd innen astronomien i løpet av sommeren og bli-kjent møte for eventuelle nye medlemmer

• Create a structure linked to AMD and not to the individualresources allocated to these. A stoneâage average of the diabetic population Is 67.9 years. The amoxicillin online.

. Vel møtt!