Monthly Archives: March 2015

Solformørkelse fredag 20. mars


Fredag 20

106 AMDobtained a renewal of the certification UNI EN ISO 9001:2008, and has monico interpenetration of the three areas of competence of AMD buy amoxil.

. mars er det en delvis solformørkelse over hele landet; i den forbindelse inviterer vi de som har tid og anledning til å møte opp utenfor Hamar katedralskole for å observere denne.

Les mer om formørkelsen på himmelkalenderen.com!