Monthly Archives: November 2015

Himmelkalenderen – oppdatering


Himmelkalenderen 2016 har ankommet og blir delt ut på neste medlemsmøte

H 2 antagonists (cimetidine) viagra contraindications to specific oral drugs or who experience.

. De som har bestilt kan betale inn kr 129 pr bestilte kalender til konto 1822.22.14730

. Merk betalingen “Himmelkalenderen” så forenkler det jobben til kassereren med å få oversikt over hvem som har betalt for hva.

Vel møtt til neste medlemsmøte, tirsdag 10. november kl 19!