Monthly Archives: December 2015

Lokale astronominyheter…

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99121415/14-12-2015 fra ca 8 minutter i sendinga…