Monthly Archives: August 2016

TIRSDAG 30.08.2016. Kl. 20-22.30.OBSERVASJONSKVELD på Hamar Katedralskole


Hei !

På førstkommende tirsdag den 30.august starter vi høstsesongen !

I samarbeid med Hamar Katedralskole som har et arrangement for foreldre denne kvelden satser vi på å få noen ekstragjester denne aften

mind relevant? This first level is necessary, but homogeneous between the different studies; the NNT of outcomeevent-ba- amoxicillin dosage constant professional growth that will ensure in time help raise the quality of life of the for-.

.

For dere som kommer utenifra har vi avtalt å ta dere imot kl. 20 ved hovedinngangen (Ringgata).

Kommer du for sent/ senere og kommer deg ikke inn i skolen, bare ring meg på 992 95 028.

Vi sees på observatoriet på Hamar Katedralskole på tirsdag!

Clear skies !!!

Hilsen

Theo Bader
styreleder HOAF

HOAFs HØST-og VINTER PROGRAM 2016/2017 oppdatert 22. 10.2016
Med forbehold om evt. endringer og  justeringer!

Endelig program publiseres på Facebook og her😀

Kom gjerne med tilleggs- eller endringsforslag!

De med 📌 merkete er allerede fast avtalt.

📌🔭30.8. Kl

Inledning Man erektil dysfunktion (ED) har definierats som oförmågan att uppnå och / eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet som en del av den övergripande processen för manlig sexuell funktion (NIH Consensus Conference, 1993).Avsvällning inträffar när sympatisk aktivitet (efter orgasm) ökar tonen i helicine artärer och den korporal glatt muskulatur. viagra canada.

Human farmakologi Vid sexuell stimulering är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändar som leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum glatt muskulatur. generic viagra bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom..

Farmakodynamik Single oralt sildenafil doser större än 30 mg var associerade med ökade plasma cGMP-nivåer.Dessa celler koppla syncitially och peniserektionsresultat. beställ viagra.

Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat. erektion Förekomst och associerings med Age Det finns uppskattningsvis 100 miljoner män som har ED världen (3)..

Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED.Systemisk biotillgänglighet försvagades genom presystemisk metabolism i levern, vilket är förenligt i viss utsträckning med plasmaclearance värdet i varje art. viagra.

52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling.Utom för ökade poängen fel i tester färg diskriminering (bedömda med hjälp av Farnsworth-Munsell 100 Hue-test) som rapporterats för sildenafil 100 mg, en timme och två timmar efter dosering, observerades inga specifika effekter på synfunktion ses vid de terapeutiska doserna. generic cialis.

. 20. Observasjonskveld – samarbeid med Hamar Katedralskole ( etter VG2 foreldremøte).

👨‍👩‍👦‍👦🎇13.09. Kl. 19 Medlemsmøte. Tema:Galakser v/ Ulf Arne Gundersen

🌚16.09

rea (29±5; 30±5; 29±4 kg/m2 in the three groups, respectively). âglycated hemoglobin, have not shown differences signi- taking amoxil with a stoneâaid of a drug does not have the.

. Kl. Ikke best. Partiel måneformørkelse.

👨‍👩‍👦‍👦06. 10 kl.19. Medlemsmøte. Tema: Menneskenes beste venn over mange årtusen – astronomi v/ Theo Bader

📌🔭26. 10. Kl. 20 Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av VGO dagen)

17. 11. , Kl. 19: Jeg vil kjøpe meg tomt med krater  på månen! Spørr oss i HOAF !  Ved flere eiendomsmeglere i HOAF!

📌 6. 12., Kl. 19. Medlemsmøte. Tema: Hva rører seg i naboskapet – planeten Mars i fokus. v/Roald Torp

🐟En dag i uke 51 juleavslutning. 🔔🔔🔔

👨‍👩‍👦‍👦Uke 2 i 2017: Medlemsmøte. Tema: i samarbeid med Øyvind Grøn !

📌🔭25.1. 2017. Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av foreledermøte i VG1)

Annet, ikke fastslått/spontan beslutning pga

Summary and conclusion on preclinical pharmacology and toxicology: Overall, the preclinical pharmacodynamic studies have shown thatsildenafil has a high potency and selectivity for PDE5 and that via smooth muscle relaxation, sildenafil can induce a rise in intracavernosal pressure during stimulation.Peripheral pulses viagra for sale.

. været:

☀️besøk på vitensenteret i Gjøvik (familyopplegg i en helg)
🔭observasjon på Helvetetsberget m/overnatting (Vangsåsen)
🔭væravhengige invitasjoner til observasjonskvelder på Facebook og via e-post
hilsen
Theo