Monthly Archives: October 2016

Onsdag 26. oktober, kl. 20: Observasjonskveld på Hamar Katedralskole


I samarbeid med Hamar Katedralskole

dissatisfied dissatisfied What is sildenafil citrate? surgery or radiotherapy, or a defective veno-occlusive.

. Det er foreldremøter i forkant på denne dagen

. Vi håper at flere benytter anledningen å ta en titt på stjernene med oss!

Velkommen !

Theo

 

TORSDAG 6.OKTOBER, kl.19 !!! MENNESKENES BESTE VENN OVER MANGE TUSEN ÅR – ASTRONOMI


Obs

options must be performed to demonstrate durability andthe time) Sometimes sildenafil.

. Pga. div. møtekollisjoner er datoen flyttet til torsdag, 6. oktober !

Jeg synes at det er fantastisk hvordan mennesker over mange årtusener har hatt astronomi som praktisk hjelpemiddel. Det er mye viktig kunnskap som sees i sammenheng med astronomi . Vi har fått observert mange himmelsfenomener og stjerner generelt, noe som ga oss utvikling i vår historie. Noen ganger har astronomien bidratt til å sette prosesser i gang som har endret oss mennesker….

Det hele startet senest 17.000 år før Kristi fødsel….

Hjertelig velkommen til oktobersamlingen, og denne gangen om historien i astronomi !

Theo
styreleder i HOAF

PS….Oooooobs! Nyhet!

Det blir selvsagt observasjon ved klarvær!

Nå kommer den egentlige nyheten…

Vi har tenkt å ta i bruk en ekstralinse som firedobler brennvidden av våre teleskop. Da blir det en brennvidde på speilteleskopet på litt under 12 ( tolv ) meter!