Monthly Archives: March 2018

Innkalling til årsmøtet i HOAF 2018


Årsmøtet holdes på Katta, i fysikksalen kl 19.00, tirsdag, den 10

• Orgasmor improvement of ED. These patients must be evaluated How long does cialis take to work?.

. april 2018.

Saker som skal gjennomgås:

 • Valg av møteleder
 • Årsberetning ved Ulf Arne Gundersen
 • Regnskap for 2017 ved Hans Christian Stadtler
 • Budsjett for 2018 ved Hans Christian Stadtler
 • Valg av nytt styre for 2018:
  Formann:
  Kasserer. ikke på valg.
  Sekretær:
  Ett styremedlem: Henning Wernøe, ikke på valg
  Ett Varamedlem:
 • Eventuelt
  – BEVERTNING
  – Video av aktuelle astronomiske begivenheter siste år og framover.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

For styret, ved
Ulf Arne Gundersen, sekretær

 

Torsdag 22. mars 2018 Kl.19. Flersignal – astronomi (Gravitasjonsbølger) Hamar katedralskole · Hamar

Med sponsormidler fra Sparebanken Hedmark (nå SpareBank 1 Østlandet) og i samarbeid med Hamar Katedralskole har HOAF igjen gleden av å invitere dere til et svært spennende foredrag, denne gang om gravitasjonsbølger og elektromagnetiske signaler fra kolliderende nøytronstjerner

.
Foredragsholder er professor Øyvind Grøn fra universitetet i Oslo (UIO)
http://www.astronomiforalle.no/universet/forste-kilonova-observert/

Sted: Hamar Katedralskole

. Husk å følge skilting til auditoriet!

Referat fra årsmøtet 2017