Møtekalender for høsten 2013 er klar


På siden “Aktiviteter” finner du vår møtekalender som nå er oppdatert med medlemsmøtene fram til begynnelsen av januar 2014

Low RiskIn the flaccid state, a dominant sympathetic influence cialis online.

. Første medlemsmøte er tirsdag 1. oktober kl 20:00, temaet er solsystemet og Voyager-sondene
.

Vi gleder oss til en ny astronomisesong og håper å se mange av dere på møtene utover høsten!

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.