Årsmøtet 2014 – etter påsken


På kalenderen vår har det i lengre tid stått 9

cover the details of the ethical sensitivities involved when• Orgasm viagra for sale.

. april som dato for årsmøtet, men det har gått enkelte styremedlemmer (meg) hus forbi – så møteinnkalling har ikke blitt sendt ut i tide
.

Vi finner ny dato etter påsken og jeg skal sørge for at innkalling blir sendt ut minst en uke i forkant.

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.