Facebook-gruppe for HOAF

Vi har opprettet en Facebook-gruppe for HOAF, den finner du her: https://www.facebook.com/groups/hoafno/

Gruppen kan blant annet kan brukes til å avtale observasjonskvelder raskt når været tillater det.

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.