Medlemsmøte juni 2016 TEMA: SOLOBSERVASJON.

medlemsmøte TEMA: SOLOBSERVASJON.

Lørdag 11.juni 2016, kl.12-14, Hamar Katedralskole, observatoriet
.

Oppmøte kl. 12 ved hovedinngangen til skolen (Ringgata).

Innlegg og praktisk gjennomføring ved teleskop v/Henning Wernøe

Vi skal også orientere om enklere, men samtidig selvsagt sikre observasjonsmetoder.
(for eksempel. Herschel prisma og projeksjon).
Hvis vi er heldig så kan vi se planeter (for eksempel Jupiter) på dagtid også….

Alle innspill er velkomne !

Arrangementet utsettes til over sommerferien ved lukket skydekke!…
.

Ta gjerne med dine og dine interesserte venner til møte!
Velkommen!

Vennlig hilsen
Theo Bader
leder HOAF
Mobil: 992 95 028

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.