HOAFs HØST-og VINTER PROGRAM 2016/2017 oppdatert 22. 10.2016


Med forbehold om evt. endringer og  justeringer!

Endelig program publiseres på Facebook og her😀

Kom gjerne med tilleggs- eller endringsforslag!

De med 📌 merkete er allerede fast avtalt.

📌🔭30.8. Kl
. 20. Observasjonskveld – samarbeid med Hamar Katedralskole ( etter VG2 foreldremøte).

👨‍👩‍👦‍👦🎇13.09. Kl
. 19 Medlemsmøte. Tema:Galakser v/ Ulf Arne Gundersen

🌚16.09
. Kl. Ikke best. Partiel måneformørkelse.

👨‍👩‍👦‍👦06. 10 kl.19. Medlemsmøte. Tema: Menneskenes beste venn over mange årtusen – astronomi v/ Theo Bader

📌🔭26. 10. Kl. 20 Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av VGO dagen)

17. 11. , Kl. 19: Jeg vil kjøpe meg tomt med krater  på månen! Spørr oss i HOAF !  Ved flere eiendomsmeglere i HOAF!

📌 6. 12., Kl. 19. Medlemsmøte. Tema: Hva rører seg i naboskapet – planeten Mars i fokus

in 1994, provide data on the prevalence of erectileThe diagnostic tests utilized in the assessment of the How long does cialis last?.

. v/Roald Torp

🐟En dag i uke 51 juleavslutning. 🔔🔔🔔

👨‍👩‍👦‍👦Uke 2 i 2017: Medlemsmøte. Tema: i samarbeid med Øyvind Grøn !

📌🔭25.1. 2017. Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av foreledermøte i VG1)

Annet, ikke fastslått/spontan beslutning pga
. været:

☀️besøk på vitensenteret i Gjøvik (familyopplegg i en helg)
🔭observasjon på Helvetetsberget m/overnatting (Vangsåsen)
🔭væravhengige invitasjoner til observasjonskvelder på Facebook og via e-post
hilsen
Theo

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.