TORSDAG 6.OKTOBER, kl.19 !!! MENNESKENES BESTE VENN OVER MANGE TUSEN ÅR – ASTRONOMI


Obs

options must be performed to demonstrate durability andthe time) Sometimes sildenafil.

. Pga. div. møtekollisjoner er datoen flyttet til torsdag, 6. oktober !

Jeg synes at det er fantastisk hvordan mennesker over mange årtusener har hatt astronomi som praktisk hjelpemiddel. Det er mye viktig kunnskap som sees i sammenheng med astronomi . Vi har fått observert mange himmelsfenomener og stjerner generelt, noe som ga oss utvikling i vår historie. Noen ganger har astronomien bidratt til å sette prosesser i gang som har endret oss mennesker….

Det hele startet senest 17.000 år før Kristi fødsel….

Hjertelig velkommen til oktobersamlingen, og denne gangen om historien i astronomi !

Theo
styreleder i HOAF

PS….Oooooobs! Nyhet!

Det blir selvsagt observasjon ved klarvær!

Nå kommer den egentlige nyheten…

Vi har tenkt å ta i bruk en ekstralinse som firedobler brennvidden av våre teleskop. Da blir det en brennvidde på speilteleskopet på litt under 12 ( tolv ) meter!

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.