Høstprogram 2017 – fram til jul


Velkommen til høstens program !

I utgangspunktet starter alle møter kl

. 19 og avholdes på forrommet til observatoriet v/ Hamar Katedralskole. Endringer annonseres i god tid i forveien
.

onsdag 23.aug. Foreldremøte VG1 : observasjon v/Henning og Sven Erik ( er allerede gjennomført, ca
. 30 deltakere i observatoriet !)

onsdag 20.sept. Medlemsmøte: Praktisk astronomi for nybegynnere, og observasjonskveld v/Sven Erik og Theo

tirsdag 17.okt. – Medlemsmøte: Praktisk astronomi for nybegynnere med observasjon hvis forholdene er bra

METs Score Rating cialis generic associated with significantly less efficacy than direct.

.

onsdag 22.nov. Hubble, Kepler og James Webb teleskopene v/ Theo

tirsdag 12.des. -Julebord rakfisk/lakselag

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.