Innkalling til årsmøtet i HOAF 2018


Årsmøtet holdes på Katta, i fysikksalen kl 19.00, tirsdag, den 10

• Orgasmor improvement of ED. These patients must be evaluated How long does cialis take to work?.

. april 2018.

Saker som skal gjennomgås:

 • Valg av møteleder
 • Årsberetning ved Ulf Arne Gundersen
 • Regnskap for 2017 ved Hans Christian Stadtler
 • Budsjett for 2018 ved Hans Christian Stadtler
 • Valg av nytt styre for 2018:
  Formann:
  Kasserer. ikke på valg.
  Sekretær:
  Ett styremedlem: Henning Wernøe, ikke på valg
  Ett Varamedlem:
 • Eventuelt
  – BEVERTNING
  – Video av aktuelle astronomiske begivenheter siste år og framover.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

For styret, ved
Ulf Arne Gundersen, sekretær

 

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.