Astronomi med prismekikkert

Takk til Theo for et flott innlegg med mange gode tips for bruk og valg av prismekikkert til astronomi.

Her finner du presentasjonen, med blant annet sjekkpunktliste ved valg av prismekikkert.

  1. Ja meget bra innlegg og artig førstekveld for meg i HOAF! gleder meg til neste medlemsmøte!

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.