Rakfisklag 28. november


Alle medlemmer skal ha mottatt epost med invitasjon til rakfisklag den 28
. november
. Har du ikke det så kan det hende jeg mangler din epostadresse

– a comprehensive sexual, medical and psycho-socialinvolving 10 countries, of which 4 were Asian countries (6) . How long does cialis last?.

.

For å koordinere innkjøp og sted må vi vite hvor mange som kommer, derfor er det bindende påmelding pr epost (se siden “Kontakt” for epostadresse). Dette er et speiselag der vi deler på utgiftene, men det er selvsagt anledning til å ta med alternativ mat dersom rakfisk ikke faller i smak.

Påmeldingsfristen er søndag 18. november! Nøyaktig tid og sted for rakfisklaget kommer vi tilbake til når vi vet hvor mange som ønsker å delta.

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.