Jubileumskonferansen NAS 75 år 1. til 3.mars 2013 i Tromsø

I forbindelse med Norsk Astronomisk Selskaps 75-års jubileum holdes det en konferanse 1. – 3. mars 2013 i Tromsø. Mer informasjon om program og foredragsholdere finner du ved å klikke her (NAS-veven).

  1. Herlig! Meldte meg på med en gang jeg gitt!

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.