Årsmøte 2016

Årsmøte i HOAF, 6.04.2016.

 Kl. 19.00 på Hamar Katedralskole

Agenda:

Valg av møteleder

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Godkjenning av årsberetning (se nederst) for 2015.
 3. Godkjenning av regnskapet for 2015.
 4. Godkjenning av budsjett for 2016.
 5. Valg av styret for 2016.:

Formann. (Eirik Mikkelsen er på valg) Tre styremedlemmer.  (Ulf Arne, Sondre og Sven Erik er på valg) Et varamedlem  (Theodor Bader er på valg)

7.Eventuelt.

REFERAT

Årsmøte i Hamar og Omegn Astronomiforening 06.04.2016

 • Sondre Kielland ble valgt som møteleder.
 • Dagsorden ble godkjent
 • Årsberetningen ble godkjent
 • Regnskapet ble godkjent
 • Valg:  Formann: Theodor Bader, Styremedlemmer: Ulf Arne Gundersen og Hans Christian Stadtler, Varamedlem: Eirik Mikkelsen

Eventuelt:

 • Forslag om færre styremedlemmer ble lagt fram til diskusjon.
 • Nytt styreoppsett –forutsetter en endring av vedtektene i HOAF: Leder, kasserer, sekretær og et varamedlem
 • Valgkomité: Et av medlemmene velges annet hvert år som valgkomite.
 • Medlemskontingenten for 2017 ble vedtatt høynet til 300kr for voksne og 100kr for skoleungdom.
 • Årsberetningen skal ha med styremøter og medlemsmøter med temaer.
 • Det skal lages en materialister over utstyret vårt.
 • Forslag om foredrag av Øyvind Grøn til høsten og kursing i bruk av teleskop for begynnere.

Referent: Ulf Arne Gundersen

 

Årsberetning for HOAF 2015.

 

 • 15.1.2015 Medlemsmøte.
 • 4.2.2015. Medlemsmøte.
 • 18.3.2015. Medlemsmøte.
 • 15.4.2015. Årsmøte i Hoaf på Hamar Katedralskole, fysikksalen
  . Styret+1 medlem møtte.

 

 • Saksliste:
 1. Godkjenning av dagsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning for 2014.
 3. Godkjenning av regnskap for 2014.
 4. Godkjenning av budsjett for 2015.
 5. Valg: Leder: Eirik Mikkelsen ble valgt for 1 år.. Styremedlemmer: Henning Wernøe og Hans Christian Stadtler ble valgt for 2 år. Varamedlem: Theo Bader ble valgt for 1 år.
 6. Valgkomité: Magne Kvalbein og Roald Torp for ett år.
 • 19.4.2015. Medlemsmøte i Mammuthus sammen med Geologiforeningen. Tema: Meteoritter.
 • 23.9.2015. Medlemsmøte: 10 års jubileum for HOAF, markeres og feires. Gjest, Ingvild Lundanes som fortalte om sin trainee jobb ved ESA i Nederland.
 • 7.10.2015. Medlemsmøte.
 • 28.10.2015. Medlemsmøte.
 • 10.11.2015. Medlemsmøte
 • 3.12.2015. Medlemsmøte/julebord på Mammuthus sammen med Geologiforeningen.
 • 16.12.2015. Rakefisklag hos Eirik.

 

 

Antall medlemmer: Per, 31.12.2015 har HOAF, 12 betalende medlemmer.
Diverse:

HOAF har eget domene og Webadressen er http://www.hoaf.no  Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med nr.988736376.

Webredaktør: Eirik Mikkelsen
.

 

 

05.4.2016. Ulf Arne Gundersen,                   sekretær.