Årsmøte 2017


Referat:

Årsmøte onsdag 5

3. Appropriate therapy for hormonal abnormalities (e.g. generic cialis VCD therapy include their cumbersome utilization and.

. April 2017.

Tilstede: Theo Bader, Sven Erik Grindvoll, Henning Wernøe, Hans Christian Stadtler, Roald Torp, Magne Kvalbein, Eirik Mikkelsen og Ulf Arne Gundersen

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder ble Theo Bader
 2. Årsberetning 2016 v. Ulf Arne. Godkjent med merknader.
 3. Regnskap for 2016, ved Hans Christian. Godkjent.
 4. Budsjett for 2017, ved Hans Christian. Godkjent.
 5. Valg av styret for 2017:

Formann: Sven Erik Grindvoll for 1 år.

Styremedlemmer:

Hans Christian Stadtler. Gjenvalgt for 2 år

Ulf Arne Gundersen. Ikke på valg.

Henning Wernøe. Gjenvalgt for 2 år.

Sondre Kielland. Ikke på valg.

Varamedlem: Eirik Mikkelsen. Gjenvalgt for 1 år.

Valgkomitemedlemmer:

Roald Torp. Gjenvalgt for 2 år
.

Magne Kvalbein. Gjenvalgt for 1 år.

Revisor:

Nils-Jørgen Hervig. Valgt for 1 år.

 1. Eventuelt:
  * Valgkomiteen : Et av medlemmene velges annet hvert år.
  * Medlemskontingenten for 2017 ble vedtatt til 300 kr for voksne og 100 kr for skoleungdom og studenter.
 2. * Ny styresammensetning gjeldene fra 2018:

– Leder

– 3 styremedlemmer

– 1 vara

– Revisor

– 2 valgkomitemedlemmer

Varamedlemmet blir innkalt til vært møte, og kan stemme når et styremedlem er fraværende.

 1. 04. 2017 Ulf Arne Gundersen