Medlemskap


Kontingent:

Ordinært medlemskap 300 kr
Studenter/Skoleelever 100 kr

Kontonummer: 1822.22.14730

Vi sender ikke ut giro, fornying av medlemsskapet skjer ved innbetaling av kontingent til vårt kontonummer ved årsskifte.

For å melde deg inn: send en epost til Hans Christian Stadtler med din kontaktinformasjon (Navn, adresse, mobilnummer (ev. telefonnummer) og aktuell epostadresse)

you able to penetrate (enter) your partner?include its less invasive nature. The disadvantages include cialis online.

. Epostadresse til kasserer:   hc”@”stadtler.no (Fjern ” ” ).

HOAF arrangerer medlemsmøter ca en til to ganger per måned i perioden september til mai. På disse møtene vil både interne og eksterne krefter holde spennende foredrag. Når været tillater det vil vi i tillegg vise praktisk bruk av utstyr og tilby observasjoner, med flotte teleskoper, av både solsystem- og “deepsky” objekter. Foreningen har anskaffet et solteleskop som vil gjøre sommersesongen spennende også! Som medlem får du tilgang til vårt utlånsmateriell (bøker, blader, DVD’er om astronomi, og noen teleskoper). Du får også gratis eller billigere inngang til forelesere som tar seg betalt for å holde foredrag for oss eller der vi samarbeider.

Vi har inngått samarbeide med Teleskop Service i Tyskland, en av Europas største nettbutikker for astronomiutstyr. Medlemmer av HOAF får 10% rabatt på kjøp derfra. Oppgi medlemskap i HOAF (Hamar og Omegn Astronomiforening) i kommentarfeltet ved bestilling for å få rabatten
.

Ta også kontakt med kasserer dersom du i tillegg ønsker å opprette abonnement på bladet Astronomi gjennom HOAF, du blir da også medlem av Norsk Astronomisk Selskap (NAS). Du betaler vanlig pris for personlig medlemskap (per september 2015: 400,-) til HOAF, vi oppretter ditt medlemskap hos Astronomi/NAS og HOAF får beholde 200,- av medlemsavgiften det første året du er medlem/abonnent.

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.