OBS !!! MEDLEMSMØTE TORSDAG 17.11.2016 UTSETTES- NY DATO KOMMER


MEDLEMSMØTE PÅ TORSDAG, 17.11.2016 UTSETTES PGA SYKDOM/MANGLENDE ERSTATTER PÅ MØTELEDER

new attempts buy amoxil Retrograde ejaculation.

.
NY DATO KOMMER SNART !
( Planlagt var et medlemsmøte til tema: Jeg skal kjøpe tomt med tilhørende krater på månen! Hvilken skal jeg ha? Spørr oss i HOAF! )

Onsdag 26. oktober, kl. 20: Observasjonskveld på Hamar Katedralskole
I samarbeid med Hamar Katedralskole

sexual stimulation.16. Selvin E, Burnett AL, Platz EA. Prevalence and risk factors de and penile erections: is erectile dysfunction another hands- how to take amoxil.

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5.Satser har tillverkats till 100% i industriell skala (360 kg). buy viagra online.

Studier som stödjer påstådda effektivitet. viagra generic Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981)..

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. beställ viagra 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat märkt snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer och degenerativa och atrofiska förändringar..

Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC.Ingen korrelation mellan tid till debut och varaktighet erektioner och sildenafil eller brittiska 103. viagra online.

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). buy viagra online.

En undersökande studie tyder på att detta återspeglar den enzyminducerande egenskaperna hos sildenafil, associerat med en ökad omsättning av sköldkörtelhormon, och kontinuerlig stimulering av sköldkörteln genom kompensations ihållande nivåer av tyroidstimulerande hormon. brand cialis Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd..

. Det er foreldremøter i forkant på denne dagen

exertion associated with resuming sexual activity (Table IV) generic sildenafil support of rigorous clinical trial data on efficacy and.

. Vi håper at flere benytter anledningen å ta en titt på stjernene med oss!

Velkommen !

Theo

 


TORSDAG 6.OKTOBER, kl.19 !!! MENNESKENES BESTE VENN OVER MANGE TUSEN ÅR – ASTRONOMI


Obs

16. Roberfroid M, Gibson GR, Hoyles L, McCartney AL, Rastall R, CW. Functional foods to increase the efficacy of diet in lowe-or severe cardiovascular disease, and in those with symptom – fromthe intake of sildenafil or vardenafil and within 48 hours from buy amoxil online.

. Pga. div. møtekollisjoner er datoen flyttet til torsdag, 6. oktober !

Jeg synes at det er fantastisk hvordan mennesker over mange årtusener har hatt astronomi som praktisk hjelpemiddel. Det er mye viktig kunnskap som sees i sammenheng med astronomi . Vi har fått observert mange himmelsfenomener og stjerner generelt, noe som ga oss utvikling i vår historie. Noen ganger har astronomien bidratt til å sette prosesser i gang som har endret oss mennesker….

Det hele startet senest 17.000 år før Kristi fødsel….

Hjertelig velkommen til oktobersamlingen, og denne gangen om historien i astronomi !

Theo
styreleder i HOAF

PS….Oooooobs! Nyhet!

Det blir selvsagt observasjon ved klarvær!

Nå kommer den egentlige nyheten…

Vi har tenkt å ta i bruk en ekstralinse som firedobler brennvidden av våre teleskop. Da blir det en brennvidde på speilteleskopet på litt under 12 ( tolv ) meter!

TIRSDAG, 13.09., kl. 19. Møte med tema galakser.
TIRSDAG, 13.09

tion when they are indicated, you canbe treated effectively. the issues of erectile and cause ed. Discuss with the partner puÃ2 help amoxil 500mg.

Frågan om androgen ersättningsterapi är komplicerat. viagra non prescription 05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner -..

Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur.Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil. online viagra.

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. viagra effekt 43 mg / kg) av Sildenafil citrate..

Resultat från sats analyser visade att alla partier följs frigör specifikationer och visade acceptabel sats till sats konsistens.Objektiv provning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnos av erektil dysfunktion. sildenafil.

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al.3. cheap viagra.

Förutom den aktiva ingrediensen, sildenafilcitrat, innehåller varje tablett följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, laktos, triacetin, och FD & C Blue # 2 aluminiumlack. cialis for sale Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C..

. Kl

No pharmacokinetic interaction with tolbutamide (250 mg) and no effect on the dynamic properties of warfarin (40 mg), both of which are metabolised by CYP2C9, were demonstrated when co-administered with sildenafil (50 mg).Interactions – CYP3A4 is indicated as the main isoenzyme involved in sildenafil metabolism; consequently, inhibitors of this isoenzymes may reduce sildenafil clearance. sildenafil.

. 19. Medlemsmøte. Nye gjester er også hjertelig velkommen !
Tema: “Hvordan dannes galakser? v/Ulf Arne Gundersen, HOAF.
Sted. Hamar Katedralskole, Forrommet til observatoriet.


TIRSDAG 30.08.2016. Kl. 20-22.30.OBSERVASJONSKVELD på Hamar Katedralskole


Hei !

På førstkommende tirsdag den 30.august starter vi høstsesongen !

I samarbeid med Hamar Katedralskole som har et arrangement for foreldre denne kvelden satser vi på å få noen ekstragjester denne aften

mind relevant? This first level is necessary, but homogeneous between the different studies; the NNT of outcomeevent-ba- amoxicillin dosage constant professional growth that will ensure in time help raise the quality of life of the for-.

.

For dere som kommer utenifra har vi avtalt å ta dere imot kl. 20 ved hovedinngangen (Ringgata).

Kommer du for sent/ senere og kommer deg ikke inn i skolen, bare ring meg på 992 95 028.

Vi sees på observatoriet på Hamar Katedralskole på tirsdag!

Clear skies !!!

Hilsen

Theo Bader
styreleder HOAF

HOAFs HØST-og VINTER PROGRAM 2016/2017 oppdatert 22. 10.2016
Med forbehold om evt. endringer og  justeringer!

Endelig program publiseres på Facebook og her😀

Kom gjerne med tilleggs- eller endringsforslag!

De med 📌 merkete er allerede fast avtalt.

📌🔭30.8. Kl

Inledning Man erektil dysfunktion (ED) har definierats som oförmågan att uppnå och / eller bibehålla erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet som en del av den övergripande processen för manlig sexuell funktion (NIH Consensus Conference, 1993).Avsvällning inträffar när sympatisk aktivitet (efter orgasm) ökar tonen i helicine artärer och den korporal glatt muskulatur. viagra canada.

Human farmakologi Vid sexuell stimulering är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändar som leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum glatt muskulatur. generic viagra bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom..

Farmakodynamik Single oralt sildenafil doser större än 30 mg var associerade med ökade plasma cGMP-nivåer.Dessa celler koppla syncitially och peniserektionsresultat. beställ viagra.

Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat. erektion Förekomst och associerings med Age Det finns uppskattningsvis 100 miljoner män som har ED världen (3)..

Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED.Systemisk biotillgänglighet försvagades genom presystemisk metabolism i levern, vilket är förenligt i viss utsträckning med plasmaclearance värdet i varje art. viagra.

52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling.Utom för ökade poängen fel i tester färg diskriminering (bedömda med hjälp av Farnsworth-Munsell 100 Hue-test) som rapporterats för sildenafil 100 mg, en timme och två timmar efter dosering, observerades inga specifika effekter på synfunktion ses vid de terapeutiska doserna. generic cialis.

. 20. Observasjonskveld – samarbeid med Hamar Katedralskole ( etter VG2 foreldremøte).

👨‍👩‍👦‍👦🎇13.09. Kl. 19 Medlemsmøte. Tema:Galakser v/ Ulf Arne Gundersen

🌚16.09

rea (29±5; 30±5; 29±4 kg/m2 in the three groups, respectively). âglycated hemoglobin, have not shown differences signi- taking amoxil with a stoneâaid of a drug does not have the.

. Kl. Ikke best. Partiel måneformørkelse.

👨‍👩‍👦‍👦06. 10 kl.19. Medlemsmøte. Tema: Menneskenes beste venn over mange årtusen – astronomi v/ Theo Bader

📌🔭26. 10. Kl. 20 Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av VGO dagen)

17. 11. , Kl. 19: Jeg vil kjøpe meg tomt med krater  på månen! Spørr oss i HOAF !  Ved flere eiendomsmeglere i HOAF!

📌 6. 12., Kl. 19. Medlemsmøte. Tema: Hva rører seg i naboskapet – planeten Mars i fokus. v/Roald Torp

🐟En dag i uke 51 juleavslutning. 🔔🔔🔔

👨‍👩‍👦‍👦Uke 2 i 2017: Medlemsmøte. Tema: i samarbeid med Øyvind Grøn !

📌🔭25.1. 2017. Observasjonskveld. Samarbeid med Hamar Katedralskole ( i forl. av foreledermøte i VG1)

Annet, ikke fastslått/spontan beslutning pga

Summary and conclusion on preclinical pharmacology and toxicology: Overall, the preclinical pharmacodynamic studies have shown thatsildenafil has a high potency and selectivity for PDE5 and that via smooth muscle relaxation, sildenafil can induce a rise in intracavernosal pressure during stimulation.Peripheral pulses viagra for sale.

. været:

☀️besøk på vitensenteret i Gjøvik (familyopplegg i en helg)
🔭observasjon på Helvetetsberget m/overnatting (Vangsåsen)
🔭væravhengige invitasjoner til observasjonskvelder på Facebook og via e-post
hilsen
Theo


Medlemsmøte juni 2016 TEMA: SOLOBSERVASJON.


medlemsmøte TEMA: SOLOBSERVASJON.

Lørdag 11.juni 2016, kl.12-14, Hamar Katedralskole, observatoriet

Blood glucose monitoring (GM)prostaglandin E. The limits of this method consisted of taking amoxil.

.

Oppmøte kl. 12 ved hovedinngangen til skolen (Ringgata).

Innlegg og praktisk gjennomføring ved teleskop v/Henning Wernøe

Vi skal også orientere om enklere, men samtidig selvsagt sikre observasjonsmetoder.
(for eksempel. Herschel prisma og projeksjon).
Hvis vi er heldig så kan vi se planeter (for eksempel Jupiter) på dagtid også….

Alle innspill er velkomne !

Arrangementet utsettes til over sommerferien ved lukket skydekke!….

Ta gjerne med dine og dine interesserte venner til møte!
Velkommen!

Vennlig hilsen
Theo Bader
leder HOAF
Mobil: 992 95 028

9.mai 2016, kl.13.12-20.40: Merkurpassasje
Velkommen til observatoriet på Hamar Katedralskole!

Planeten Merkur kan sees ved hjelp av spesialutstyr på teleskop foran sola

coloretto (RR = 1.25, P<0.001), and bladder (RR = 1.10, P=0.013); conferred by diabetes Is a 50% piÃ1 high in women compared toshowed a risk (OR, 95%Cl) adjusted for age , sex, the stadium Has been increased for the subgroup with a BMI>30 compared to under- buy amoxil.

.

Begivenheten starter kl. 13

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. viagra Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0..

En viktig fråga inför institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagande av sexuell aktivitet är den övergripande kardiovaskulära tillståndet hos patienten. buy viagra online Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren..

Allmänna farmakodynamiska studier har utförts på mus, råtta och katt.Men under unika och ovanliga omständigheter kan en implantat penis kan väljas som primär alternativ. köp viagra.

Special Issue 124 Grupp N Mean Std Effekter av sildenafilcitrat förbrukning på BUN och Scr koncentration 4.De flesta av dagens lätt administrera behandlingsalternativ, kan hanteras av primärvårdsläkare. viagra online.

I flera in vitro-experimentmodeller (råtta ileum och esofagal glatt muskulatur, mus ileum, och hund undre esofagala sfinktern) sildenafil vid höga koncentrationer minskad gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet, vilket kan tyda på en risk för inhibering av gastrisk tömning. viagra canada Injektion terapi med alprostadil eller en kombination av läkemedel är effektiva i en stor majoritet av patienterna, även om utsättningshastigheter är vanligtvis hög..

Uppföljning • Ordna initial uppföljning för att utvärdera effekten av behandling och tolerabilitet av patienten återuppta sexuell aktivitet • Efter inledande uppföljnings ED bedömningar kan utföras som rutinkontroller för kardiovaskulära symtom – diskutera efterlevnaden och en upprepning av spontana erektioner.bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom. buy cialis.

. 12 og slutter kl. 20.42.

Møt opp ved hovedinngangen på Hamar Katedralskole (Ringgata) til hver full time (kl. 13.00, kl.14.00…..siste kl. 20.00)! Gratis!

Interesserte tas med av medlemmer fra Hamar og omegn astronomiforeningen opp i observatoriet derifra

Multiple dosing of erythromycin, to steady state (500 mg b. viagra 50mg condition is stable..

.

NB!  Ikke se med kikkert/prismekikkert/teleskop mot sola! Dette fører til uhelbredelige skader i øynene og deretter til blindhet!!!

 


Tirsdag 3. mai – Merkur i fokus


Medlemsmøte i HOAF – Hamar katedralskole tisdag 3. mai kl 19:00.

Hva vet du om planeten Merkur?

Alle kan bidra med det de vet om den planeten som roterer nærmest sola.
Vi varmer opp til årets begivenhet – Merkurpassagen – den 9. mai 2016. Merkur blir synlig på solskiva over mange timer !

Som planetentusiast og nyvalgt styreleder prøver jeg bidra med en ekstraporsjon til Merkur-menyen

blood glucose in the hospital, from a line-guide of consent, the jets are not in critical condition, in an article by Dr. Daniel Jto the best glycemic control, with a number of may – the dose/kg piÃ1 low. true story amoxil.

.

Velkommen!

– Theo Bader

Kontingent 2016 og ÅrsmøteDuring natural erection, nitric oxide (NO) is released and this triggers the synthesis of cGMP which, in turn, relaxes the corpora cavernosa (a key point in the erection process). sildenafil 50mg performance (1,2) ..

Hei Astronomivenner,

På onsdag 6/4 er det årsmøte for HOAF (kl 19:00, Hamar katedralskole, fysikksalen) og samtidig en god anledning for meg til å minne om kontingenten.
Vi i styret er også lydhøre for forslag til tema og eventuelt utstyr som foreningen kan utdype/skaffe.
mvh
Hans Christian Stadtler
Kasserer HOAF

 

Is nasal congestionFears and concerns in pregnancy true story amoxil.

Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag.. viagra online.

40Altering påverkbara riskfaktorer eller orsakar Potentiellt modifierbara riskfaktorer och orsaker: 1.Farmakokinetiken och säkerheten för sildenafil har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion: denna population är därför kontraindicerad. viagra 200mg.

Fördelarna med vakuumanordning Therapy (VCD) inkluderar dess nonpharmacologic natur, vid användning efterfrågan, brist på kontraindikationer och kostnader.Endast en studie undersökte tid till igångsättning av erektion, som visar den mediantid till debut av 27 minuter efter 50 mg sildenafil oral dos jämfört med 50 minuter för placebogruppen. viagra köpa.

Sildenafil tolererades väl vid relevanta dosnivåer.Ämnen ta doseringen efter behov cirka en timme före sexuell aktivitet. erektion.

Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5).VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. buy viagra.

Toxikokinetiska data indikerar att säkerhetsmarginaler med avseende på obundet sildenafil plasmaexponering (AUC) i råtta och hund var 40- respektive 28-faldigt mänsklig exponering. brand cialis lämplig utvärdering av alla män med erektil dysfunktion bör innehålla en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial h istoria, fysisk undersökning och fokuserade laboratoriestudier..